Lekcie

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 4 / Dĺžka 1 lekcie: 30 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

deti 0-6r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 8


Popis a špecifikácia:

Pravidelnou príjemnou a láskyplnou hrou s rodičmi vo vode je bábätko psychicky a fyzicky tak uspokojené, že lepšie papá a spinká a celkovo dobre prospieva. Bábätko získava ideálnu príležitosť naučiť sa základným plaveckým zručnostiam v citlivej a láskyplnej náruči rodiča, hravou formou, bez stresu a nátlaku.

 

Vďaka výhodnej špecifickej hmotnosti svojho tela sa dokáže na hladine vznášať a akýkoľvek pohyb sa mu vykonáva ľahšie ako na suchu. Následkom zvýšenej aktivity dolných končatín sa mu zlepšuje črevná peristaltika, dochádza k lepšiemu uvoľňovaniu črevných plynov a netrpia toľko bolesťami bruška.

 

Bábätko je vo vode aktívnejšie a získava tak cenné pohybové skúsenosti. Pravidelným pohybom vo vode rozvíja rovnováhu, orientačné zručnosti, koordináciu pohybov a svojich svalov.

 

Plávanie je naviac jediným športom, s ktorým môžeme začať ihneď po narodení a stáva sa tak základom pre všetky ďalšie športy.

 

S inštruktorkou si dohodnete deň a čas plávania, ktorý je možné meniť podľa režimu bábätka. Prichádza k Vám do domáceho prostredia 1 x za týždeň. S bábätkom “plávate” v plne napustenej vani s teplotou vody 36°C-37°C. Začíname s 5 minútami “plávania” a postupne pobyt bábätka vo vode predĺžujeme. Prispôsobujeme to nálade dieťatka. Do ďalšej návštevy inštruktorky si rodičia naučené prvky skúšajú sami ešte aspoň 2x. Po „plávani“ vo vani dieťatko osušíme a inštruktorka ukáže rodičom relaxačnú masáž dieťatka.Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 8 / Dĺžka 1 lekcie: 30 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

deti 0-6r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 8


Popis a špecifikácia:

Ak hovoríme o dojčenskom plávaní, rozumieme pod ním skôr hru dieťaťa a rodiča. Bábätko si pri hre buduje pozitívny vzťah k vode. O to ľahšie si neskôr osvojí plavecké spôsoby. Zo skúseností vieme, že najväčšie problémy pri výučbe plávania majú staršie deti so strachom. Boja sa ponoriť tvár, vydýchnuť do vody, či si na ňu ľahnúť. Preto sa v lekciách plávania dojčiat a batoliat zameriavame práve na zvládnutie týchto základných plaveckých zručností. 

 

Plaveckými jasličkami v bazéne s prísnou hygienickou kontrolou v Hoteli Bankov v Košiciach, kde je dieťatko spolu s mamkou alebo ockom. Plavecké jasličky sú spojené s 50°C saunou pre deti veľmi vhodnou na podporu imunity, dýchacie cesty. Deti sa tam osušia a zohrejú pred odchodom domov. Lekcia trvá 30 minút intenzívneho „plávania“. Teplota vody v bazéne má od 30 do 32 °C. 

 

Všetky lekcie vedieme hravou formou prostredníctvom hier, básničiek, či pesničiek, z ktorých má dieťa radosť. Text a melódiu si vie spojiť s pohybom. Môžeme obmedziť zdĺhavé vysvetľovanie a už malé deti podľa riekanky vedia, aké cvičenie bude nasledovať. Ľahšie nadväzujeme na zvládnuté prvky a deti si rýchlejšie osvojujú nové cvičenia. Nadobudnuté zručnosti z predošlých kurzov ďalej rozvíjame a prehlbujeme

 

V prvých lekciách sa zameriavame na rozvíjanie dôvery medzi rodičom a bábätkom. Prirodzene nevynechávame zdravotný význam pohybu a cvičení vo vode. Vidíme ho najmä v posilňovaní celého telíčka a v budovaní imunity. Navyše – pohybom vo vode dieťatko získava podnety, s ktorými sa jeho neaktívny rovesník nestretáva. Deti, ktoré takéto lekcie absolvujú, získavajú oproti svojim rovesníkom mnohé výhody. Sú pohybovo zdatnejšie, prirodzeným spôsobom rozvíjajú svoj pohybový aparát, sú bystrejšie a vnímavejšie. Menej trpia bolesťami bruška, pretože pohybom sa zlepšuje trávenie ale tiež skvalitňuje spánok. Pravidelným otužovaním si zvyšujú obranyschopnosť. Deti celkovo lepšie napredujú a to aj deti s odchýlkami vo vývoji.držať dych, vydýchnuť do vody, splývať na brušku a chrbátiku, padať a neskôr skákať do vody, potápať sa a orientovať sa pod vodou.

 

V jednotlivých, na seba nadväzujúcich lekciách sa dieťa naučí zadržať dych, vydýchnuť do vody, splývať na brušku a chrbátiku, padať a neskôr skákať do vody, potápať sa a orientovať sa pod vodou.

 

Všetky lekcie prebiehajú pod vedením kvalitnej a certifikovanej inštruktorky. Neustále sa učíme, vzdelávame a inšpirujeme tak, aby sme boli stále lepší. Posúvame sa neustále vpred, pretože práca s každým dieťaťom je iná a vyžaduje si individuálny prístup. Jedinečnosť každého dieťatka plne rešpektujeme, prijímame a vieme sa prispôsobiť jeho potrebám.

 

Skupinový kurz plávania pre deti do 3 rokov prebieha 2x do týždňa, obsahuje 8 lekcií a trvá 1 mesiac. Lekcia trvá 30 minút a ako bonus po plávaní môžete využiť 50°C saunu, ktorá je prispôsobená deťom.

 

SAUNOVANIE má predovšetkým preventívny účinok a posilňuje imunitu. Dôležitá je pravidelnosť a dlhodobosť. Účinky sa prejavia postupne. Najbadateľnejšie sú, ak dieťatko navštevuje saunu 1x do týždňa minimálne 6 mesiacov. Saunovanie zlepšuje činnosť srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, odstraňuje napätie a zmierňuje stres. Deti majú lepšiu odolnosť voči chrípke, znižuje sa u nich ochorenie horných dýchacích ciest a majú kvalitnejší spánok. Ale saunovanie nie je vhodné úplne pre každého. Do sauny nesmú chodiť deti s infekciou, s horúčkou, so srdcovým ochorením a opatrný treba byť aj pri astme. Doba pobytu v saune je cca 10 minút, záleží to od nálady dieťatka. 

 

Cena kurzov:

KOŠICE: 

2x do týždňa 93€ 

1x do týždňa 55€

Súrodenecká cena:

1x do týždňa 2 deti 105€ / 2x do týždňa 180€Dátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 4 / Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

deti 0-6r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 8


Popis a špecifikácia:

Od 3 rokov majú deti možnosť navštevovať Detské plávanie v popoludňajších hodinách v Súkromnej športovej materskej škôlke na Alejovej v Košiciach, kde po dohode s inštruktorkou majú možnosť byť  v bazéne bez rodičov. Lekcia trvá 30 – 45 minút. Po lekcii tiež majú možnosť využiť saunu. V kurzoch plávania je maximálne osem detí v jednej skupinke.  Formou básničiek a pesničiek sa učíme novým zručnostiam.

 

Úlohou prípravnej etapy, ktorej sa zúčastňujú deti predškolského a mladšieho školského veku je:

adaptácia na vlastnosti vodného prostredia

formou hier, pomocou básničiek a pesničiek osvojenie si základných plaveckých zručností

získať zručnosti pre zdokonalenie techniky budúcich plaveckých spôsobov

získať zručnosti pre záchranu života

 

Za splnený cieľ tejto etapy považujeme, ak dieťa zvládlo:

výdych proti odporu vody

samostatný skok z okraja bazéna do hlbokej vody a prirodzeným hrabavým pohybom dokáže vyplávať na hladinu

ponoriť sa pod hladinu vody, zorientovať sa a vyloviť predmet z hĺbky 1m

splývanie na vzdialenosť 3-5m

preplávať vzdialenosť viac ako 10 m kraulovými, znakovými alebo prsiarskými nohami s plaveckou doskou

preplávať vzdialenosť 5-10m jedným plaveckým spôsobom (technikou primeranou veku)

bezpečný pohyb vo vode siahajúcej po prsia

mať pred vodou rešpekt, ale nie strach

 

Skupinový kurz plávania pre deti od 3-6 rokov prebieha 1x do týždňa, obsahuje  4 lekcie a trvá 1 mesiac. Lekcia trvá 30-45 minút. V 1 skupinke je maximálne 8 detí. Po plávaní v bazéne máte možnosť využiť saunu pre deti

 

Cena kurzu:

1x do týždňa 55 €

Súrodenci 105 €